نشانه هایی برای عملیات نیابتی جدید

سخنگوی حوثی ها ساعتی پیش اعلام کرد که «اهداف حساس و حیاتی» در عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دستور کار آنها قرار گرفته است.
این یک تهدید برای تکرار عملیاتی از جنس ۱۴ سپتامبر است (البته این که این شخص در واقع سخنگوی کیست باید روشن باشد).

پاورقی: عملیات K1و تهدیدهای امروز نشان میدهند که سفر روحانی به ژاپن برای ج.ا. ناامید کننده بوده، و آنها دوباره به چنگ زنی روی آورده اند، بلکه مفری گشوده شود.

به اشتراک بگذارید: