نرخ دلار از مرز 14000 تومان گذشت

اوضاع اقتصادی دولت کاملا بهم ریخته است و اوضاع غیرقابل کنترل شده.

بیجهت نیست حسن روحانی از ژاپن خواسته تا دوباره بیاید برای برداشتن تحریمها با امریکا وساطت کند.

به اشتراک بگذارید: