نخست وزیر عراق استعفا داد

نخست وزیر عراق استعفای خود را به مجلس اعلام کرد . او قبلا قصد استعفا داشت اما با دخالت جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی مدتی را در برابر خواست مردم معترض مقاومت کرد اما شعله تظاهرات هر روز بیشتر و بیشتر شده بود.

این خبر تکمیل خواهد شد.

به اشتراک بگذارید: