نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: ایران طی چند ماه اورانیوم کافی برای ۲ بمب اتم خواهد داشت (انگلیسی – ۱۲ دقیقه)

به اشتراک بگذارید: