نامه نخست وزیران ایالات آلمان به کنگره آمریکا: سربازان آمریکایی را در خاک خودمان میخواهیم

نخست وزیران چهار ایالت آلمان که عمده پایگاههای آمریکایی در آنها قرار دارند در یک نامه مشترک به نمایندگان کنگره آمریکا خواستار عدم کاهش حضور نظامیان آمریکا در آلمان شدند.

در این نامه تاکید شده است که این پایگاهها و ساختارهایی که نظامیان آمریکایی و آلمانی طی دهه ها کار مشترک ایجاد کرده اند «ستون فقرات» حضور آمریکا در اروپا و توانایی عملیاتی ناتو هستند.


لازم به یادآوری است که دولت پرزیدنت ترامپ تصمیم به کاهش چشمگیر تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان گرفته است، پس از آنکه آلمان از نظر آنها تعهدات مالیش در ناتو را کاملا اجرایی نکرده بود.

در حاشیه:
به عنوان کسی که این پایگاه ها را «از خیلی نزدیک» میشناسد میتوانم اهمیت آنها را تایید کنم، چیزی که مسلما پنتاگون خودش بهتر میداند؛ و بنابر این بعید میدانم این کاهش چشمگیر عملی شود. اختلافات مالی دول آلمان و آمریکا هم «دوستانه» حل خواهند شد…

به اشتراک بگذارید: