باز خوانی یک نامه تاریخی ۴۱ ساله: چه خطراتی انقلاب ما را تهدید میکند؟ (کتاب جمعه)

نامه زیر در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۵۸, یعنی تنها ۲ ماه و ۳ روز پس از پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷, با امضای “خلق مسلمان؛ وابسته به حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران” نوشته شده و در شماره ۱۰ کتاب جمعه (نشریه چپ روشنفکری اوایل انقلاب به سردبیری احمد شاملو) انتشار یافته.

نکته جالب این نامه این است که سرنوشت انقلاب ایران را در صورت ادامه استراتژی صدور انقلاب با دقت نسبتا بالایی پیش بینی کرده. البته هنوز مرحله آخر این پیش بینی به خوبی اجرا نشده و شاید بهتر است گفته شود “در دست اجرا” است!

منبع: کتاب جمعه شماره ۱۰

به اشتراک بگذارید: