نامه ته گشاده اینجانب به شاهزاده رضا پهلوی

جناب آقای رضا پهلوی عزیز!

یک وقت فکر نکنی من با تو دشمنم ها. من میخوام تو رو نصیحت کنم که اگر خدای ناکرده زبانم لال نظام مقدس ما سقوط کرد و مردم شما را جلو انداختند تا نوع حکومت آینده را به همه پرسی بگذاری بالاغیرتا یک کاری بکن که مردم فقط گزینه جمهوری را داشته باشند و بقیه گزینه ها را یواشکی دور بریز یا یکجوری حذفش کن. اصلا من جای شما باشم رفراندوم هم برگزار نمی کنم چون چهل سال پیش مردم در رفراندوم شرکت کردند و جمهوری را انتخاب کردند. چرا بیخودی میخواهی پول کشور را هدر بدهی؟

اصلا چرا برای انتخاب نوع حکومت آینده شیر یا خط نمی اندازی؟ مگر توی مسابقات جام جهانی در استادیوم های صد هزار نفری می روند و از هزاران تماشاچی همه پرسی می کنند؟ خیر یگنفر مثل داور شیر یا خط می اندازد و طرفین هم قبول می کنند و با هم دست میدهند. البته یادتان باشد که موقع شیر یا خط انداختن از سکه هایی استفاده کنید که هر دو  روی سکه خط باشد چون شیر و خورشید مال دوره مرحوم پدر شما بود که بدرد نمی خورد.

بهرحال من نمیدانم، اگر مجبور شدی رفراندوم برگزار کنی  باید یکجوری رفراندوم برگزار شود که نتیجه اش جمهوری باشد و الا کلاهمان توی هم میرود و یه وقت دیدی خدای ناکرده عصبانی شدم.

آقای رضا پهلوی عزیز!

حالا ممکن است بپرسی چرا؟ خب ، معلومه دیگه. نباید همه تخم مرغها را بگذاری توی یک سبد.  یک دفعه دیدی مردم همه تخم مرغها را برداشتند و نیمرو درست کردند. بگذار یک مثال ساده برات بزنم. فرض کن من سرزده بیایم منزل شما. موقع ناهار شما اگر هم زرشک پلو بگذاری توی سفره و هم تخم مرغ آب پز، در آنصورت من فقط زرشک پلو را میخورم و کاری به تخم مرغ آب پز ندارم. اما اگر توی سفره فقط تخم مرغ آب پز جلوی مهمان بگذاری او مجبور است همان تخم مرغ آب پز را بخورد. چشمش کور از قدیم گفته اند میهمان نوکر صاحبخانه است!

پس نتیجه می گیریم که در رفراندم آینده شما حق نداری سیستم پادشاهی را به رای بگذاری چون مردم ممکن است حواس شان نباشد و خدای ناکرده زبانم لال ، نظام پادشاهی رای بیاورد.

درانصورت شما میشوی شاه و من مجبور میشوم مثل قبل از انقلاب و در دوره پدر مرحوم شما پاسپان بکشم و به زندان بیفتم و دوباره خرس بیاندازند توی سلول من.

بنابر این به شما هشدار میدهم که بیایید با هم گفتگو کنیم و منو هم قاطی کارها بکنید. خدا را چی دیدی شاید از  طریق اتحاد بین نیروهای شما و من ، این بار در تظاهرات مردم ایران به نفع من هم شعار دادند و از این طریق یک کلاه مخملی هم برای خودمان بافتیم.

من الله توفیق

پاریس- ملا حسنی در کانادا

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها