نامه ای به حضرت امام زمان؛ لطفا از ته چاه بیرون بیایید و روغن بنفشه به باسن علوی بمالید و از کرونا نهراسید!

جناب امام زمان، این نامه را با قلبی شکسته و تنی خسته، از قلب تهران برایتان مینویسم. این روزها همانگونه که مشاهده میکنید، ایران گرفتار کرونا شده است. هر کجا را که نگاه میکنم، یاد آخر الزمان و خر دجال و آن زن یک چشمی که میخواهد شما را بکشد، میافتم!

ای فرزند علی و فاطمه، مجوسان و‌گبرهای کافر شایعه کرده اند که پدر بزرگوار شما «خواجه» بوده است و خلقت شما نعوذ بالله محصول توهم و فرصت طلبی عده ای دزد برای غارت جیب ساده دلان بوده است!

یا مهدی ما عاشقان منتظر، تا به کی باید در «چاه» نامه بیاندازیم و شما به بیضه های علویتان هم ما را حساب نکنید؟

آخر این چه عشق یک طرفه و زهر آلودی است که یک طرف مدام التماس میکند و در آرزوی وصال میسوزد، و یک طرف هم «چاه نشینی» را به ظهور ترجیح میدهد!؟

راستش اول که این نامه را میخواستم برایتان بنویسم، خیلی میترسیدم! مدام خیال میکردم الان یا دست بریده ابیلفضل از غیب در گوشم سیلی خواهد نواخت و یا شمشیر ذوالفقار گردنم را خواهد زد، اما سپس با خودم گفتم شما امام عاقلی هستید و پس از این همه چاه نشینی و نامه خواندن، درد مردم را میدانید، پس تصمیم گرفتم که بی پرده با شما صحبت کنم!

آقا جان نگران جانتان هستم؛ سید علی حتی برای کشتن شما هم نقشه کشیده است. از یکی دو منبع معتبر با خبر شده ام که سید علی، این اولاد پیغمبر دستور داده است که هر کجا شما آفتابی شدید، شما را به «کهریزک» ببرند و یک کاری کنند یا جسم سخت به سرتان اصابت کند و یا هرگونه برادران صلاح میدانند، خودشان شما را قتل برسانند تا برای خلافت آقا مجتبی مشکلی پیش نیاید!

آقای من، شاید با خودتان بگویید با این همه ارادتی که من به شما دارم پس تیتر این نامه چرا بی ادبی است؟ راستش این تیتر حرف یکی از انکار کنندگان شما است! من این تیتر را برای این انتخاب کردم که شاید این تیترباعث شود در میان آن ده ها هزار نامه ای که هر روز پست پیشتاز «حماقت» برایتان در چاه میاندازد، نامه من بیشتر از همه نظرتان را جلب کند و شاید از خطری که تهدیدتان میکند، آگاه شوید!

حضرت ولی عصر ( ک) ، از آنجا که علم یدنی و‌ چدنی دارید، میدانید که این روزها در «قم» ویروسی پخش شده است که دارد جان مردم را میگیرد- خوشبختانه نا این لحظه این ویروس به یاران شما آسیبی نرسانده است _ و جای هیچ نگرانی نیست اما با همه این حرفها، شاید بد نباشد شما هم به حرف دکتر تبریزیان گوش کنید و شب ها کمی روغن بنفشه استعمال کنید!

راستش من خیلی دوست دارم که اکنون ظهور کنید. بهترین زمان برای ظهور امروز است. دین خدا در خطر است. اعتقادات مردم کم شده است و امامزاده ها خالی مانده اند!

براندازان اموی و یزیدی مدام یاران شما را به باد تمسخر میگیرند که بله! این هم از امامزاده ها و امامهایتان! اینها که از پس یک ویروس بر نمیآیند، چگونه کور و کر را شفا میداده‌ اند!؟

آقای من، ضریح ها همه ضد عفونی میشوند، خب این برای عوام قابل درک نیست! وقتی اسلام ستیزان به ریش ائمه میخندند که اینها خودشان «میکروب» هستند و باید ضد عفونی شوند، چگونه ما میتوانیم جوابشان را بدهیم!؟

میدانید چقدر از پولی که مسلمین داخل حرم های فرزندان شما میانداختند، کم شده است؟

یا امام زمان، خیلی بد است که این را بنویسم، اما برایتان مینویسم، راستش ایمان من هم ضعیف شده است. اگر به صورت «عاجل» ظهور نکنید، شک نکنید که مجوسان آتش پرست ایران اسلامی را از وجود اسلام عزیز پاک خواهند کرد؛ خطر جدی است!

امیدوارم این نامه من را بخوانید و به غیبت کبری و صغری پایان دهید! همه جا شما و نوادگان شما را مسخره میکنند! دلمان از دست کفار خون شده است! اگر همین امروز ظهور نکنید، تمام دستاوردهای قادسیه و نهاوند و ۲۲ بهمن را بر باد خواهید داد!

ارادتمند، غلام و کنیز و سگ پست درگاه شما، محمد علی دوست شیعه ۱۲ امامی!

به اشتراک بگذارید: