میزان پادتن در بدن آنهایی که به کووید۱۹ مبتلا شده بودند به سرعت کاهش پیدا می‌کند یعنی چه؟

پژوهشگران در لندن می‌گویند، میزان پادتن در بدن آنهایی که به کووید۱۹ مبتلا شده بودند به سرعت کاهش پیدا کرده است. گفت‌وگو با ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس:

به اشتراک بگذارید: