میخواهید بدانید «ایرانپرستی» امثال داریوش همایون از چه جنسی بود؟

ج.ا. مثل همه حکومتهایی که در تنگنا افتاده اند به فکر کشیدن کارت «میهن پرستی» افتاده و عواملش بویژه به این جمله داریوش همایون استناد میکنند: «اولویت من دیگر مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، باید ایران حفظ شود.»

این بود که ما لازم دیدیم نشان دهیم این جناب (از اول) از چه قماشی بود.
وقتی این بامبولها را بیشتر بشنویم به سراغ دیگر «مشاهیر» تاریخ معاصر ایران نیز خواهیم رفت؛ هنوز خیلی چیزها هست که همه نمیدانند…

داوود منشی زاده، رهبر حزب نازی ایران و همکار اس اس در آلمان
منشی زاده با تیمسار فضل الله زاهدی
منشی زاده با داریوش همایون، با بازوبند نازی
داریوش همایون در محاکمه، هنوز با بازوبند نازی

این جناب در مصاحبه معروفش با ژست وجیه المله ای میگوید اول با ج.ا. «مبارزه» میکرده، ولی چون ناگاه خطراتی کشف کرده دیگر مبارزه نمیکند! از جمله این خطرات او به مقاصد اسراییل اشاره میکند، که «او آنها را دوست ما میدانسته». ارواح … تو اول دوست اسرائیل بودی؟!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
6 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها