مورگان اورتگاس شلاق خوردن نوکیش مسیحی را محکوم کرد

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اجرای حکم شلاق محمد رضا امیدی, نوکیش مسیحی, را محکوم کرد. اجرای حکم شلاق محمد رضا امیدی بدنبال نوشیدن شراب در مراسم مذهبی عشای ربانی صورت گرفته. در توئیتی که خانوم اورتگاس در این باره منتشر کرده از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده اجازه اعمال مذهبی عقاید مختلف را به ایرانیان بدهد.

به اشتراک بگذارید: