مواظب باشید خودتان افول نکنید!

در سالهای اخیر رسانه های وابسته به رژیم بطور مرتب تکرار می کنند که تمدن غرب در حال افول است و بزودی معادلات و نظم جهانی به نفع جمهوری اسلامی رقم خواهد زد. روزنامه کیهان پا را از این فراتر گذاشته می نویسد بزودی غرب افول می کند و سه ابرقدرت: جمهوری اسلامی، روسیه و چین حرف اول را در جهان خواهند زد!!

کیهان

بخشی از این تبلیغات برای تی تاپ دادن به بسیجی هاست تا به آنها وعده سرخرمن داده باشند.

اما این تبلیغات را آنقدر تکرار کرده اند که خود رهبران رژیم هم آنها را باور کرده اند، مثل خامنه ای که بسیار در توهم نابودی و اضمحلال غربی هاست.

معلوم نیست اولین بار چه کسی این مزخرفات را در ایران باب کرد و تخم لق افول غرب از کدام اتاق فکر بیرون آمده است. من مقداری تحقیق کردم و با توجه به محدودیت وقت و امکاناتی داشتم مقداری آرشیو رسانه های رژیم را جستجو کردم و حدس می زنم به احتمال خیلی زیاد منشا این چرت و پرت ها کسی نیست جز نادر طالب زاده که او هم از طریق خانم کاترین شکدوم (که از ایران فرار کرد) تغذیه فکری میشد و یا افراد وابسته به لابی جمهوری در امریکا که برای پول و خوشایند ارباب تئوری های دلخواه آنها را تولید میکردند. (مثل این خانم میریندا بنجامین).

نادر طالب زاده کسی بود که ادعاهای عجیب و غریبی را مطرح میکرد مثلا گفته بود آمریکا تلاش می کند تا آب زمزم را آلوده کند و داروهای ضدباروری و عقیم سازی در داخل آن بریزد تا نسل مسلمانان کم شود.

کاترین شکدوم 

یکبار هم تقاضای غربی‌ها برای پناهندگی به ایران را مطرح کرده بود که خیلی سر و صدا کرد، بی آنکه بتواند آنها را اثبات کند.

حدس من این است که خانم کاترین شکدوم یک مهره کارآزموده ای بود که می دانست چه چیزی را بگوید تا مورد استقبال خامنه ای و اطرافیان خرفت او قرار بگیرد. یکی از این مزخرفات «افول تمدن غرب در آینده ای نزدیک» بود.

واقعیت این است که آنچه در حال افول است اتفاقا اسلام سیاسی است نه تمدن غرب. ایران که روزی مهد تشیع و اسلام سیاسی بود اکنون دارای بیشترین جمعیت متنفر از اسلام سیاسی و تشیع است.

بدون تعصب برای افول تمدن غرب هیچ دلیل و نشانه قابل اتکایی وجود ندارد اما این روزها هزاران نشانه از افول حکومت آخوندی و اسلام سیاسی و دخالت مذهب در حکومت را با چشم خود ملاحظه می کنیم.

به اشتراک بگذارید: