منوچهر بختیاری -محروم از حق داشتن وکیل- در دادگاه محکوم شد

منوچهر بختیاری: با چشم‌بند و بدون اطلاع قبلی مرا به دادگاه بردند و به زندان و تبعید محکوم کردند!

به اشتراک بگذارید: