منظور محمد علی جمالزاده در این پاراگراف درباره محمد باقر مجلسی چیست؟

در کتاب خلقیات ما ایرانیان صفحات ۷۴ و ۷۵ در وصف یکی از صفات خوب ایرانیان پاراگراف زیر از پروفسور براون آمده که مسلما قسمت داخل کروشه در مورد مجلسی رو جمالزاده خودش به نوشته براون اضافه کرده. ولی معنی اون چیه؟ یعنی مجلسی با این اراجیفی که در مورد کربلا و امام حسین نوشته تازه از اراجیف خفن تر شیعیان جلوگیری کرده؟

توضیح اینکه پاراگراف قبلی در مورد گوته است و هیچ ربطی به این نقل قول نداره و همچنین پاراگراف بعدی کمکی به روشن شدن موضوع نمیکنه. آیا براون جمله ناجوری در مورد مجلسی و اراجیف عاشورا نوشته بوده و جمالزاده با اضافه کردن این مطلب داخل کروشه خواسته مطلب رو تلطیف کنه که مبادا علمای اعلام یهو اعلام کنند “ممدلی, فرزند سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی, ختنه نکرده س”؟ مشکل بعدی اینه که حتا اگر مطلب داخل کروشه رو کامل حذف کنید باز جمله نامفهومه!

ردیف اول از سمت چپ: سید حسن تقی‌زاده، محمدرضا مساوات، حسین قلی خان، وحیدالملک شیبانی.
ردیف دوم از چپ: محمدعلی جمال‌زاده، سید ابوالحسن علوی، محمدعلی مافی نظام السلطنه، ناشناس، عزت‌الله خان هدایت، قاسم صوراسرافیل، ناشناس. برلین ۱۹۱۸


به اشتراک بگذارید: