منظور ترامپ از «محل با اهمیت برای تمدن ایران» چه میتواند باشد؟

ای کاش ایرانی ها متوجه میشدند در لبه چه پرتگاهی دارند بازی میکنند…

به اشتراک بگذارید: