منصور رادپور

منصور رادپور متولد 1347 (احتمالا در تهران) نقاش ساختمان و هوادار سازمان مجاهدین خلق بود . او متاهل بوده و دو فرزند داشت . منصور رادپور در 27 بهمن ماه 1385 به اشرف سفر کرده و بعد از چند روز به ایران بازمیگردد . منصور رادپور را در 27 اردیبهشت 1386 هنگامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات کارگران در جاده چالوس – کرج بود بازداشت کردند و ابتدا در یک خانه امن ماموران وزارت اطلاعات شدیدا شکنجه شد و سپس به زندان منتقل شد . او در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد . بر اثر شکنجه های زندان کتف و دنده هایش میشکند و معده اش خونریزی کرده و دچار ناراحتی کلیه میشود. در اعتراض به شرایط زندان چندین بار دست به اعتصاب غذا میزند . چند هفته پیش از مرگش منصور رادپور شدیدا دچار مشکلات جسمی شد به گونه ای که مدام حالت تهوع داشت و از درد داخلی رنج میبرد اما نه تنها او را به بیمارستان خارج از زندان منتقل نکردند بلکه اجازه بستری کردنش در بهداری زندان را هم ندادند . سرانجام روز اول خرداد 1391 منصور رادپور به خاطر شرایط سخت زندان و عدم رسیدگی فوت میکند . همسر منصور رادپور برای اینکه از این جنایت افشاگری نکند یک بار در اواسط خرداد 91 بازداشت و تحت فشار قرار گرفت و یکبار نیز وزارت اطلاعات کرج او و دخترش را 8 اسفند 1391 بازداشت کرد.

منابع: https://www.hambastegimeli.com/node/39813

https://news.mojahedin.org/i/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86
به اشتراک بگذارید: