مناظره سید حسین موسویان با ژنرال آمریکایی Mark Kimmitt بعد از مرگ قاسم سلیمانی (ویدئو-انگلیسی) 1/31/20

به اشتراک بگذارید: