مناظره ایرج مصداقی و مجید تفرشی در مورد مفهوم وطن, منافع ملی و مواضع اخیر اردشیر زاهدی (ویدئو- ۲۷ دقیقه)

BBC Persian: اظهارات اردشیر زاهدی، از نزدیکان به محمد رضا شاه پهلوی، وزیر خارجه و آخرین سفیر ایران در واشنگتن، درباره مقامهای آمریکایی و حکومت جمهوری اسلامی واکنش های زیادی را برانگیخت. او به به بی بی سی فارسی گفت به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی افتخار می کند و به کسانی تاخت که خارج از ایرانند و طرفدار تحریم یا دخالت خارجی برای ایجاد تغییر در ایران هستند. او پیشتر هم درباره قاسم سلیمانی گفته بود که به او افتخار می کند و گفته حکومت ایران توانسته، از خلیج فارس و مرزهای ایران دفاع کند و ماهواره به فضا بفرستد.. صحبتهای او با استقبال طرفداران حکومت ایران و انتقادهای تند مخالفان حکومت، روبرو شد. طرفداران و مخالفان حرف های آقای زاهدی خود را وطن پرست می دانند. تعریف وطن و وطن پرستی از نگاه آنها چیست؟ ایرج مصداقی پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر و مجید تفرشی تاریخ نگارو پژوهشگر روابط بین الملل در این بحث شرکت دارند.

به اشتراک بگذارید: