مقایسه تیتر اصلی روزنامه اطلاعات در دو روز متوالی

برخلاف تیم تحقیقاتی کشورهای امریکا، آلمان و انگلیس که پزوهش ها و تحقیقات شان برای ساخت واکسن کرونا حدودا 9 ماه طول کشید، دانشمندان هسته ای و تخمی ما در قرارگاه دعبل خزاعی موفق شدند ظرف کمتر از 24 ساعت کارهای تحقیقاتی واکسن کرونا را شروع و به اتمام برسانند و بلافاصله انرا بر روی هموطنان تست نمایند. در زیر صفحه اول روزنامه اطلاعات در دو روز پاپی نهم و دهم دی ماه سال جاری را ملاحظه می فرمایید.

اگر این معجزه نیست پس چیست؟!

به اشتراک بگذارید: