مقایسه تفاوتهای ایران و عربستان سعودی از دید یک توریست (کلیپ کوتاه انگلیسی)

پینوشت: اشکالات “فنی” کامنتهای عرازشه تازه انگلیسی یاد گرفته هم زیر این کلیپ در یو تیوب جالبه. مثلا این:
the United States was destroyed by General Soleimani

به اشتراک بگذارید: