مقاومت آخوندهای حرامی حوزه علمیه شهر ایذه در برابر انجام تست کرونا!

۱۴۰۰ سال به وسیله شمشیر و جزیه و توپ و تفنگ و پهپاد ایرانیان را به قتل رساندند، اکنون نوبت «کرونا» است!

هدایت الله خادمی نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

حوزه علمیه شهر ایذه ظاهرأ تعدادی روحانی را از قم به ایذه آورده و حاضر هم نیستند به مراکز درمانی بروند و تست بدهند، اصرار دارند که پزشکان به محل آنها بروند‌ که اینکار هم شدنی نیست. قم را قرنطینه کنید تا کل ایران دچار این ویروس نشود، شهرستانی مثل ایذه آنقدرها آمادگی ندارد که حوزه چنین می‌کند.
به اشتراک بگذارید: