مقاله واشنگتن تایمز: مردم ایران خواهان عبور از آیت الله ها و جمهوری اسلامی هستند

رادیو اسرائیل – واشنگتن تایمز مقاله‌ ا ی به قلم ایلان برمن را منتشر کرد. که در این مقاله با عنوان «مردم ایران به فراتر از آخوندها و جمهوری اسلامی می‌اندیشند» انزجار و نفرت مردم از حکومت خامنه‌ای را تشریح کرده است.

در بخش‌هایی از این مقاله آمده است: شواهد نشان می‌دهد جمعیت دربندی که آیت الله‌ها کنترل می‌کنند به دنبال تغییر است.

چه اتفاقی می‌افتد که بیشتر مردم شما می‌خواهند از قدرت خارج شوید؟ برای آیت‌الله‌های ایران، پاسخ ممکن است زودتر از آن چیزی که تصور می‌شود، یافت شود. زیرا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مردم اسیری که آنها کنترل‌شان می‌کنند به دنبال تغییر اساسی است.

۷۹درصد مردم خواهان نفی کامل حکومت

جدیدترین نظرسنجی که موسسه GAMAAN یک گروه تحلیل و اندازه گیری نگرش‌ها در ایران انجام داد، واقعیت‌هایی را از ایران نشان می‌دهد. در این نظرسنجی که با یک جمعیت ۲۰هزار نفره در ۳۱استان ایران انجام شد، ۵۳درصد جمعیت شرکت کننده صریحا خود را طرفدار تغییر حکومت ایران معرفی کردند.۲۶درصد خود را طرفدار تحول ساختاری و عبور از حکومت دانستند.

در مقابل، تنها یک پنجم این جمعیت یعنی ۲۱درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی این موسسه هلندی، گفتند که از حکومت آخوندها و روح‌الله خمینی حمایت می‌کنند. یا گفتند که برای اصلاح این سیستم تغییر از درون را ترجیح می‌دهند.

به اشتراک بگذارید: