مقاله منتشره در کتاب جمعه یک روز قبل از اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران؛ بهمن ۱۳۵۸

این مقاله درست یک روز قبل از انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران که در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۵۸ برگزار شد در شماره ۲۴ کتاب جمعه, نشریه روشنفکری چپ در اوایل انقلاب به سردبیری احمد شاملو, منتشر شده و برای آشنایی با فضای سیاسی آن زمان آموزنده است.

پینوشت: نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۵ بهمن ۱۳۵۸ و یک سال پس از پیروزی انقلاب در حالی برگزار شد که با استعفای دولت موقت مهدی بازرگان اداره امور اجرایی کشور بر عهده شورای انقلاب بود. در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۴ نامزد شرکت کردند که پس از اعلام انصراف یا استعفای برخی از نامزدها در نهایت ۹۶ نامزد در روز انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند. ابوالحسن بنی صدر، احمد مدنی (نفر دوم)، داریوش فروهر، صادق قطب زاده، حسن حبیبی، کاظم سامی، حسن آیت، صادق طباطبایی، صادق خلخالی، محمد مکری، صفر علی خلیلی، از جمله نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودند.[منبع]

به اشتراک بگذارید: