مقاله منتشره در کتاب جمعه در آستانه اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۵۸

این مقاله ۱۲ روز قبل از انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران که در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۵۸ برگزار شد در شماره ۲۳ کتاب جمعه منتشر شده و برای آشنایی با جو سیاسی آن زمان, چگونگی انتخاب ابولحسن بنی صدر به ریاست جمهوری, و کلا اینکه “چه شد که اینگونه شد؟” آموزنده است:

پینوشت: نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۵ بهمن ۱۳۵۸ و یک سال پس از پیروزی انقلاب در حالی برگزار شد که با استعفای دولت موقت مهدی بازرگان اداره امور اجرایی کشور بر عهده شورای انقلاب بود. در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۴ نامزد شرکت کردند که پس از اعلام انصراف یا استعفای برخی از نامزدها در نهایت ۹۶ نامزد در روز انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند. ابوالحسن بنی صدر، احمد مدنی (نفر دوم)، داریوش فروهر، صادق قطب زاده، حسن حبیبی، کاظم سامی، حسن آیت، صادق طباطبایی، صادق خلخالی، محمد مکری، صفر علی خلیلی، از جمله نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودند.[منبع]

به اشتراک بگذارید: