تروریست پروری در مدارس

بیچاره نسل نوجوان و نونهالان ایرانی که از به بعد باید مزخرفاتی را تحت قالب آشنایی با مش قاسم و کتلت و اینجور چیزها را مطالعه کنند و امتحان بدهند.

نمونه سوالات تاریخ پایه سوم:

  • آیا حاج قاسم در سوریه بیشتر آدم کشت یا در ایران؟
  • حاج  قاسم قبل از اینکه مکتب حاج قاسم را راه اندازی کند بنایی می کرد یا عملگی؟
  • حاج قاسم به ترامپ قمار باز قبل از کتلت شدن چه پیامی داد؟
  • اعضای باقیمانده حاج قاسم را با رسم شکل ذکر کنید(3 نمره)
به اشتراک بگذارید: