معجزه بی تربیتی!

محمد بن یوسف می گوید: در پشتم دمل و زخمی سخت پدید آمد، به پزشکان متعدد مراجعه کردم و به دستور آنها عمل نمودم، ولی نتیجه نگرفتم، سرانجام به اتفاق گفتند: ما در مورد این درد، دوائی نیافتیم.
نامه ای برای ناحیه مقدسه امام زمان(ع) نوشتم و از آقا درخواست دعا نمودم، جواب نامه آمد و در آن نوشته بود: خداوند لباس عافیت به تو بپوشاند و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد.
یک هفته نگذشت که به طور کلی آن زخم برطرف شد و جای آن مثل کف دستم، صاف گردید، محل زخم را به یکی از پزشکان آشنا نشان دادم، او گفت: ما برای این نوع زخم و درد داروئی را نمی شناسیم.

منبع: اصول کافی- باب مولد الصاحب علیه السلام- حدیث 11، ص 519

نکته اخلاقی:

– دقت کنید امام زمان به فکر دمل کون پیروانش هم هست!

– هنوز معلوم نیست نامه را به کجا پست کرده و چگونه پاسخ آنرا دریافت کرده

– طرف اینقدر بی تربیت بوده که بعد از درمان باز رفته ماتحتش را به یک پزشک نشان داده تا دل او را بسوزاند!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها