معاون کل وزارت بهداشت: باید به زندگی «مسالمت آمیز» با ویروس کرونا عادت کنیم !

حریرچی با بیان اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت ساخت واکسن و داروی کرونا ۱۸ ماه طول می‌کشد، گفت: حتی اگر واکسن هم ساخته شود ۴۰ تا ۵۰ درصد مؤثر خواهد بود و تا به میزان کافی برای همه دنیا و مبتلایان ساخته شود بسیار زمان خواهد برد از این رو باید ویروس را کنترل کنیم، باید به زندگی مسالمت آمیز با ویروس کرونا عادت کنیم.

منبع: مهر

در حاشیه: یکی از مشکلات مقامات ج.ا. علاقه عجیبشان به حرافی است، بدون اینکه درست حرف زدن را بلد باشند. واژه «مسالمت آمیز» یکی از نامناسبترین گزینه های ممکن در این کانتکست است، قاعدتا فقط یک کمدین ممکن بود از آن استفاده کند…

به اشتراک بگذارید: