مصاحبه داریوش سجادی با آقای ابراهیم یزدی- شخصیت شاه

بدنبال مصاحبه اخیر داریوش سجادی با ف.م. سخن (که از جوابهای متین و منطقی جناب سخن بسیار لذت بردم) کنجکاو شدم بدانم Sahra TV که جناب سجادی تحت نام آن فعالیت میکنند چیست. با کمی کاوش به یک کانال یو تیوب رسیدم که حاوی ۹۱ مصاحبه جناب سجادی با شخصیت های مختلف است (دگر اندیش ترین احتمالا زیبا کلام!). وقتی به صورت رندوم چندین لینک را بررسی کردم تعداد بازدید هیچکدام به ۹۱ نرسیده بود! این مشتی نمونه خروار:

پینوشت: حدس میزنم مصاحبه با ف.م. سخن پایان کار داریوش سجادی از منظر دستگاه تبلیغی و امنیتی رژیم باشد! دیکتاتورهای “با عقل” چنین گندی را تحمل نمیکنند, حال باید دید ج.ا. با این مهره خود چه رفتاری میکند؟!

به تعداد بازدید کننده های لینک زیر دقت کنید و لینک با “صفر” بازدید کننده را خودتان پیدا کنید:

به اشتراک بگذارید: