مصاحبه با سه نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، بلژیک و کانادا درباره احمدرضا جلالی

مهمانان برنامه: دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، آمنه کاکاباوه، نماینده پارلمان سوئد، علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا و ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی

به اشتراک بگذارید: