مسخره بازی با جنازه رسول الله

بجان خودم این آخوندها در مزخرف گویی بی نظیرند. من هرچه استعداد و توانایی طنز خودم را هم به کار بیاندازم هرگز نمی توانم به اندازه یک روایت نوشته شده توسط علامه مجلسی چرت و پرت خلق کنم.

برویم سراغ یک شاهکار دیگر:

مجلسی در جلد نهم بحار و جلاء العیون چندین روایت نقل کرده که :

رسول خدا(ص) وصیت کرد به خدمت امیرالمومنین علی (ع) وقتیکه مرا غسل دادی و کفن کردی گریبان کفن مرا بگیر و مرا بنشان و هر چه می خواهی از من سؤال کن تا به تو خبر بدهم به آنچه تا روز قیامت می شود.

پس علی(ع) به فرمان پیامبر عمل کرد و هر چه پیغمبر در حال موت می فرمود می نوشت. راوی می گوید هر گاه حضرت به ما خبری از آینده می داد می فرمود آنچه گفتم از آن چیزهایی است که رسول خدا بعد از مردن خود به من داده است.

منبع: کتاب ثمرات الحیات/ ج2/ص 229

به اشتراک بگذارید: