مسافری که چند روز پیش از ایران به کانادا بازگشته بود مبتلا به ویروس کرونا شده

این خبر این گمانه را به شدت تقویت میکند که ویروس کرونا در مقیاس بزرگ در ایران پخش شده، چون احتمال این که چنین شخصی با یک ناقل ویروس تماس پیدا کند از اشتراک دو مجموعه هم نشینهای او و ناقلین ویروس در ایران تقسیم بر هشتاد میلیون بدست میاید.

به اشتراک بگذارید: