مسابقه فلسطین

در هر تاریخ معتبری فلسطین را وقتی که توسط فلسطینی ها و تحت فرمانروایی فلسطینی ها بوده نشان دهید؟
فقط از یک جشنواره، سنت، آئین، آداب و رسوم، غذا یا لباس ملی خاص فلسطین, که عربی نباشد، نام ببرید؟
پایتخت کشور فلسطین چه نام داشته؟
واحد پول کشور فلسطین چه بوده؟
از یک رهبر فلسطین قبل از سال 1964 نام ببرید؟
تنها یک نسخه از دست نوشته های فلسطین باستان را نشان دهید؟
به عنوان “مشت نمونه خروار” یک اثر باستانی، بنای تاریخی، مکان مقدس، معبد یا مقبره پادشاهان یا رهبران باستان فلسطین را نام ببرید؟

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها