مرگ چهارمین سوختبر بلوچ به دلیل گرسنگی و تشنگی در مرز

ایران کارگر– یک سوختبر بلوچ به‌نام «فضل سبزل» که در منطقه حائل مرز بلوچستان گرفتار شده بود از گرسنگی و تشنگی جان خود را از دست داد. مرگ این سوختبر بلوچ  در محاصره؛ بدنبال توافق سپاه پاسداران با ارتش پاکستان برای ممانعت از تردد سوختبران از مرز صورت گرفته است.

در حال حاضر صدها سوختبر محروم بلوچ در منطقه حائل مرزی بلوچستان توسط ارتش پاکستان و سپاه پاسداران گرفتار شده‌اند. این سوختبران مدت‌هاست که بدون آب و غذا در این منطقه بسر می‌برند و وضعیت فاجعه‌باری دارند.

معیشت اکثر مردم این منطقه در دو سوی مرز به شغل سوختبری وابسته‌ است. عدم اجازه تردد به این شهروندان، زندگی این مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بعد از کشتاری که سپاه پاسداران در منطقه سراوان بوجود آورد و تعدادی از هموطنان بلوچ کشته و مجروح شدند، درگیری‌ها و تظاهرات‌های مختلفی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان بوقوع پیوست. در اعتراضات مختلفی که در شهرهای این استان بوجود آمد، موجی از حمایت هموطنان در سراسر کشور را بدنبال داشت.

سوختبران بلوچ بدون آب وغذا پشت مرز

مرگ سوختبران بلـوچ در نتیجه توافق سپاه پاسداران با ارتش پاکستان است

پس از موج اعتراضات در سراوان و اشغال مراکز سپاه توسط مردم خشمگین بلوچ، سپاه پاسداران برای انتقام از سوختبران و ممانعت از تردد آنان از مرز اقدام به یک توافق غیر انسانی بر علیه سوختبران بلوچ با ارتش پاکستان کرده است. بر اساس این توافق ارتش پاکستان از عبور سوختبران از مرز جلوگیری می‌کند و در عوض سپاه سوخت ارزان را برای ارتش پاکستان تامین می‌کند. در اجرای این توافق سپاه با ارتش پاکستان، نیروهای نظامی این کشور مدتی است که چند صد سوختبر را در منطقه حائل مرزی محاصره کرده است. این سوختبران محاصره شده در گرسنگی و تشنگی شدیدی بسر می‌برند.

بدلیل گرمای طاقت‌فرسای این منطقه و نبود آب و غذا، تاکنون دست‌کم چهار شهروند بلوچ جان خود را از دست داده‌اند. اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا کند، مرگ این سوختبر بلوچ آخرین آن نخواهد بود و مرگ‌های بعدی را نیز بدنبال خواهد داشت.

به اشتراک بگذارید: