مذاکرات هسته ای با حرکات پانتومیم

خیلی جالب است بدانیم از این هیئت چهل پنجاه نفری که برای مذاکرات هسته ای به وین رفته اند فقط یکی دو نفر انگلیسی بلدند اما مذاکره کننده اصلی یعنی باقری، انگلیسی بلد نیست و به زبان فارسی مذاکره می کند.

حالا دستیار وزیر خارجه رژیم در توئیتی به این موضوع واکنش نشان داده و گفته اتفاقا مذاکره باید به زبان فارسی باشد تا سرمان کلاه نرود!

از این رو در مذاکرات هسته ای، اینها فارسی حرف می زنند و با زبان ایما و اشاره و حرکات پانتومیم میگویند اگر تحریم ها را برندارید بمب… هیروشیما…ناکازاکی… تل آویو…. بمب…

قیافه غربی ها دیدنی است. کاش فیلم هایش را روزی برایمان پخش کنند.

 

به اشتراک بگذارید: