مدرسه ساخت ج/ا در سوریه و مدرسه کانکسی در ایران

مدتی پیش این عکس رو از روی یک ویدئوی مستند در مورد سوریه ذخیره کردم. اونجور که یادم مونده در مستند میگفت ج/ا در اونجا ۴۰ مدرسه ساخته. توی مدرسه رو هم نشون داد که چیزی شبیه مدرسه خوب زمان خودمون بود که زمان اون خدا بیامرز ساخته شده بود. متسفانه یادم نمونده کدوم ویدئو بود تا اون رو هم لینک کنم.

اینهم وضع مدارس ایران (نمیدونم ج/ا داره لبنان و سوریه رو کنترل میکنه یا برعکس؟!):

به اشتراک بگذارید: