مدارک هشدارهای متعدد گمرک لبنان در مورد انبار نیترات آمونیوم منفجر شده

مدارک نشان میدهند که گمرک لبنان حداقل ۶ بار در مورد خطر بالقوه نیترات آمونیوم انبار شده در بندر (که در سال ۲۰۱۳ از کشتی Rhosus ضبط شده بود) هشدار داده و از قوه قضاییه درخواست مجوز حراج یا صادرات آن را میکند، اما بدون نتیجه.

به اشتراک بگذارید: