محمد مرندی: اروپا و آمریکا در مقابل کرونا آماده نیستند (+ جواب مایک پومپئو)

توئیت پومپئو در پاسخ به مرندی:
The one who didn’t shit on us was the ripped ass crow

به اشتراک بگذارید: