مجتهدی که آخوند سنی را زنده به گور کرد

در کتاب قصص العلما صفحه ۹۲۱ در شرح حال خواجه نصیر الدین طوسی که در دربار هلاکو خان نیز بوده چنین نوشته است:

گویند که چون مادر هلاکو وفات یافت بعضی از اعاظم علمآء عامّه (یعنی علمای اهل تسنن) به هلاکوخان گفتند وقتی اموات را در قبر می گذارند، نکیر و منکر از اعتقادات و اعمال آنان سوالاتی می پرسند و از آنجایی که والده شما عوام و بیسواد بوده و سررشته سوال و جواب ندارد بهتر است خواجه نصیرالدین را به همراه او به قبر بفرستی که جواب سوالات نکیر و منکر را بدهد.

خواجه نصیر که فهمید دارند علیه او توطئه می کنند رو به هلاکو خان کرد و گفت: بهتر است مرا نگهدارید برای پاسخ دادن به نکیر و منکر در موقع وفات حضرتعالی و برای مادرتان شخص دیگری را به داخل قبرش بفرستید.

پس هلاکو خان حکم کرد که آن عالم سنی را در قبر مادر هلاکو گذاشتند و خاک مذلت بر سرش ریختند و اولادش را یتیم کردند!

به اشتراک بگذارید: