مجتهدی که وقتی به سجده میرفت نیم ساعت طول میداد

مرحوم شیخ احمد مجتهد بیدآبادی، از علمای معروف اصفهان در دوره قاجار است. او قبل از اینکه به حد بلوغ برسد یعنی در سن سیزده سالگی به درجه اجتهاد رسید!

معروف است که او به مدت پنجاه سال امام جماعت یکی از مساجد اصفهان را بعهده داشت و در نماز هنگامی که به سجده میرفت، دعای کمیل را از اول تا آخر میخواند!

بیچاره نمازگزاران بدبخت!

به اشتراک بگذارید: