مجتهدی که مثل لک لک هفت روز روی یک پا ایستاد

آخوندی در قرن هفتم -هشتم هجری بوده به نام سید قطب الدین حیدر موسوی تونی.

در کتاب فوائد رضویه نوشته که او عارف بزرگی بود و کرامات بسیاری داشت از جمله آهن در دست او موم گردید!

مولوی می گوید:

آهن اندر دست تو چون موم شد ** چون زره‌سازی ترا معلوم شد

همچنین مشهور است که وقتی به زیارت حضرت امیر المومنین رفت چون به آستان مبارک رسید بر سنگی در برابر حرم مطهر تکیه داد و به یک پا ایستاد تا مدت هفت روز اصلا حرکت نکرد و چیزی نخورد و نیاشامید و منتظر رخصت زیارت می بود!!

به اشتراک بگذارید: