مجتهدی که شیارهای مغزش بخاطر فعالیت های قرآنی ایجاد شده بود!

دیروز به علّت گوش درد به طبیب مراجعه کردم. ایشان که احتمال می داد این درد به دلیل تومور مغزی باشد، سفارش کرد ام آر آی گرفته شود. اتّفاقآ متخصّصِ ام آر آی که از تهران می آمد، همان روز در بیمارستان شهید بهشتی بود و بعد از ظهر بازمی گشت لذا مجبور شدیم ساعت 10 صبح که هنگام جلسه استفتا بود به بیمارستان برویم. رئیس بهداشت و درمان استان قم ورئیس بیمارستان هم آمده بودند. عکس گرفته شد والحمدلله مشکلی نبود.

رئیس بهداشت و درمان که خود پشت دستگاه نشسته بود و چک می کرد گفت: الحمدلله هیچ مشکلی نیست. همچنین شیارهای مغز نشان می دهد که بحمدالله حافظه شما خوب کار می کند و این از برکت کارهای قرآنی مستمر شماست!!

از کتاب خاطرات آیت الله مکارم شیرازی

به اشتراک بگذارید: