مجتهدی که شکمو بود و عاشق ته دیگ!

میرزای شیرازی بزرگ در آخرین بیماری خویش ، حالشان سخت می شود . در آن زمان تلگرافهای بسیاری از مقامات داخلی و خارجی خدمت ایشان مخابره می شده است ، وقتی تلگرافها را برای ایشان می خواندند که مثلا فلان مقام عالی سیاسی ترکیه یا فلان سفیر برای شما تلگراف فرستاده و جویای حال شما شده است ، هیچ پاسخ نمی دادند .
آخرالامر برخی از حاضرین برای به حرف درآوردن میرزا چنین اندیشه میکنند که ایشان چون به مسائل فقهی زیاد علاقه مندند ، مناسب است از ایشان سؤال فقهی کنیم ، لذا یکی از ایشان می پرسد :
آقا درباره ته دیگ  چه می فرمایید ؟ آیا خوردن ته دیگ از نظر اسلام حلال است یا حرام؟ حکم خوردن ته دیگ سوخته چگونه است؟
ناگهان میرزا از بستر بلند میشود و اطرافش را نگاه می کند و در پاسخ می فرمایند :نمی توان گفت حرام است . برای این که یا باید ازخبائث باشد که نیست یا از مسکرات باشدکه نیست یا مضر باشد که معلوم نیست .

منبع: وبسایت اطلاع رسانی حوزه

به اشتراک بگذارید: