مجتهدی که شاگردانش را بخاطر گریه نکردن تنبیه کرد

آخوند ملازین العابدین سلماسی که از شاگردان برجسته مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم بود نقل کرده که بحرالعلوم هر شب در میان کوچه های نجف می گشت و برای فقرا نان و غذا می برد.
پس از چند روزی درس را تعطیل کرد. طلّاب مرا شفیع و واسطه قرار دادند و من به خدمت آن جناب عرضه داشتم که چرا درس را ترک فرموده اید؟

فرمود: دیگر درس نمی گویم.

بعد از چند روزی دوباره طلّاب مرا واسطه کردند که سبب تعطیلی درس را بدانند. پس من بار دیگر به خدمت ایشان رسیده و سؤال طلّاب را عرضه داشتم.

آن جناب فرمود که هرگز نشنیدم که این طلّاب در نصف شب به تضرّع و زاری و مناجات صدایشان بلند شود با آنکه من در غالب شبها در کوچه های نجف می گردم. چنین طالب علمی را استحقاق نیست که برای ایشان درس بگویم.
چون طلّاب این سخن را شنیدند همه به تضرّع و زاری برآمدند و شبها صدای مناجات و گریه طلّاب از هر سو بلند می شد. پس آن جناب دیگر بار به تدریس مشغول گردید.

توضیح: حقه بازی و پدرسوختگی آخوندها را می بینید؟ مثلا این علامه بحرالعلوم شان بوده. کره خر نصف شب می رفته توی کوچه ها از جلوی خانه شاگردهایش عبور میکرده تا چک کند از کدام خانه صدای عرعر میاد و کدام خانه مثل آدم گرفته اند و خوابیده اند.

ضمنا، کی گفته که عبادت کردن باید حتما همراه گریه و تضرع و مزاحمت برای در و همسایه ها باشد؟؟

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها