مجتهدی که رفیقش را غال گذاشت!

آیت الله آقای حاج سیداحمد خوانساری فرمودند:

در زمان مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری روزی به من گفت : بیا باهم کتاب حج را مباحثه کنیم . من هم قبول کردم لذا روزها در مسجدعشقعلی با هم مباحثه حج داشتیم ؛ وقتی بحث حج تمام شد ، مدتی ایشان راندیدم تا آن که معلوم شد ایشان بدون اینکه به من خبر بدهد تنها با شتر به حج رفته است!

منبع: وبسایت اطلاع رسانی حوزه

به اشتراک بگذارید: