مجتهدی که برای گرفتن حکم تخلیه به حضرت معصومه متوسل شد

مرحوم آیت الله موحد ابطحی می فرمودند: زمانی سخت به منزل نیاز داشتم. برای تهیه پول خرید منزل در دل به علامه مجلسی متوسل شدم و هر روز یک سوره قران برای روح مرحوم علامه مجلسی میخواندم!

روز سی و هفتم بود که یکنفر از اصفهان پیغام داد که من حاضرم به فلانی پول بدهم تا خانه ای برای خودش بخرد. بسرعت پول را گرفتم و خانه ای خریدم و قرار شد فروشنده بعد از 10 روز خانه را تخلیه کند اما روز دهم منزل را تخلیه نکرد و ما گرفتار شدیم. هرچه اصرار و التماس کردیم نتیجه نداد.

خیلی ناراحت شدم و رفتم حرم حضرت معصومه و عرض کردم:

ای بی بی دو عالم! ببخش که من برای خرید خانه به شما متوسل نشدم. العفو العفو العفو (غلط کردم). حالا خانه خریده ام و پولش را هم پرداخت کرده ام ولی فروشنده تخلیه نمی کند.

ناگاه دیدم فروشنده با حالتی پریشان ظاهر شد و کلید را آورد و داد و کلی هم عذرخواهی کرد!!

گفتم: چطور شد؟ تو که هرچه اصرار کردیم جواب منفی دادی؟

گفت: ناگهان درد دل شدیدی گرفتم که سابقه نداشت. ترسیدم از جدت بزرگوارت که بلایی سرم بیاورد. این بود که کلید را خدمتتان آوردم!

منبع: کتاب در شعاع جانان- ص 490

نتایج اخلاقی:

  • باید حواس مان باشد بغیر از حضرت معصومه و حضرت عباس به هیچ بی پدر مادری مثل علامه مجلسی متوسل نشویم و الا بدبخت میشویم
  • حواسمان باشد با آخوندها هیچ معامله ای نکنیم و به انها خانه یا زمینی نفروشیم چون ممکن است بروند از بی بی دو عالم حکم تخلیه بگیرند و یا خدای ناکرده ما به دل درد و اسهال گرفتار شویم

 

به اشتراک بگذارید: