مجتهدی که برای عبور از رودخانه نیازی به قایق نداشت

آیت الله شیخ علی اکبر الهیان نقل می کند که با استادش سید موسی زرآبادی از جایی می گذشتند. به رودخانه ای رسیدند. حضرت استاد سید موسی زرآبادی، انگشتری خویش را به آب زدند، آبها کنار رفت و کف رود نمایان شد و آنان از آن بستر رودخانه گذشتند و سپس دوباره انگشتری را به آب زده، رود به حالت عادی بازگشت.

درباره این انگشتری باید گفت چنان که آقای میرزایی سال ۱۳۸۰ نقل می کند ایشان آن را از طریق علوم غریبه در یک سفر به خزینه ارض به دست آورده بودند و هماره با ایشان بوده است. وی انگشتر را به دست می کرد و خفا حاصل می شد و غالب غیر مغلوب می شد. انگشتری دارای نقش اسم خاص خداوند بود.

(مطابق باور آخوندهای دروغگوی حقه باز: خداوند هزار اسم دارد که یکی از آنها اسم خاص است که هرکس آنرا بداند می تواند هرکاری اراده کند عملی بشود. البته این اسم خاص جزو اسرار است و قرار است امام زمان بیاید آنرا فاش کند. توی این داستان مضحک ادعا شده که اون آخوند زرآبادی انگشتر با نقش اسم خاص داشته که مثل روز روشن است که واقعیت نداشته است)

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها