مجتهدی که برای تیم ملی مدال آورد

یکی از ورزشکاران تیم ملی خاطراتی از  حضرت آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی را چنین نقل می کند:

در سال 1374 قبل از آنکه عازم مسابقات جهانی کاراته در فرانسه بشویم  تمامی بچه های تیم ملی کاراته را به محضر حضرت آیت الله ابطحی در قم بردیم تا آقا دستی به سر آنها بکشند!!

این زمانی بود که ایران هنوز در مسابقات بین المللی کاراته مدالی نگرفته بود. چون مسابقات جهانی در آن زمان به این صورت بود که مجموع امتیازات خانم و آقا را حساب میکردند و تیم قهرمان را مششخص میکردند. اما از آنجایی که ما تیم زنان نداشتیم بالتبع امتیازات مان هم کم بود و شانس قهرمانی نداشتیم و محال بود که  به قهرمانی برسیم.

بهرحال خدمت آیت الله ابطحی رسیدیم و ایشان کمی برایمان صحبت کردند و سپس یکایک اعضای تیم ملی را دستی بر سرشان کشیدند و در گوش آنها اذان و اقامه گفتند!!

سپس با چشمانی اشکبار فرمودند: این سفر با بقیه سفرها فرق می کند و مدال قهرمانی را خود حضرت به شما می دهد! یادتان باشد قبل از مسابقه حتما وضو بگیرید و با یاد حضرت به میدان بروید.

بعد از صرف ناهار در خدمت ایشان به جمکران رفتیم و عازم فرانسه ششدیم.

روز مسابقه همه اعضای تیم می گفتند: وقتی وارد تشک شدیم انگار یک نیروی فوق العاده ای ما را کمک میکرد و حقیقتا ما نبودیم که مبارزه میکردیم بلکه ائمه طاهرین بودند که با حریف خارجی مبارزه میکردند.

در آن دوره از مسابقاتبرای اولین بار در تاریخ ورزش ایران تیم ملی کاراته مقام قهرمانی جهان را کسب کرد و دیگر این مقام تکرار نشد آنهم در کشور فرانسه که مهد کاراته جهان است!!

منبع: کتاب در شعاع جانان- ص 521

 

به اشتراک بگذارید: