مجتهدی که با بلوف زدن دشمنان اسلام را شکست داد

در زمان مرحوم آقا نجفی اصفهانی، در اصفهان بعضی از کشیشان شهر به ایشان گفته بودند:

شما، علمای امّت اسلام را با انبیاء بنی اسرائیل مقایسه می کنید و بلکه ایشان را از انبیاء بنی اسرائیل برتر می دانید. (یک حدیث هست که می گوید علمای شیعه از پیامبران قبل از محمد بالاترند)، حضرت مسیح (ع) مرده را زنده کرد آیا شما می توانید چنین کاری بکنید؟.
مرحوم آقا نجفی برای دادن جواب چند روز مهلت می خواهد. در یکی از آن روزها که فکرش مشغول این درخواست بوده، عالمی کرباس پوش از قراء اطراف اصفهان بر او وارد می شود و می گوید: «شنیده ام علماء نصارا احیاء اموات را از شما خواسته اند، به ایشان اعلام کنید در موعد معیّن در قبرستان تخت فولاد بر سر کهنه ترین قبرها حاضر شوند من مرده آن قبر را زنده خواهم کرد! به همه مردم نیز اعلام کنید تا اجتماع کنند»!
آقا نجفی مراتب را به کشیشان اطّلاع داد و مردم را نیز برای اجتماع در آن روز ندا دادند.

کشیشان چون چنین دیدند وحشت کرده از شهر خارج گشتند و ماجرا در شهر پیچید و بدین ترتیب قضیّه فیصله یافت!!


بعداً مرحوم آقا نجفی از آن عالم کرباس پوش پرسیده بود چگونه او چنین ادعائی کرد؟، و او در جواب گفته بود من بر اساس قاعده لطف مطمئن بودم که اگر چنین اجتماعی تشکیل می شد و اثبات حقانیّت دین اسلام در انظار همگان متوقّف می شد بر اینکه مرده ای زنده شود، خداوند متعال به دعای من مرده را زنده می کرد تا حقانیّت دین خود را روشن نماید.

منبع: کتاب داستانهایی از علما/ علی میرخلف زاده

به اشتراک بگذارید: