مجتهدی که اساتید فیزیک، اشکالات شان را نزد او می بردند

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﺗﻦ از اﺳﺎ ﺗﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ دانشگاه تهران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ شرفیاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺦ ﺑرایشان از ﻣﻌﺮﻓﺖ خداوند ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻭ آنها ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼ ﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .

ﯾﮑﯽ از آنها برای اطمینان، از جناب شیخ چند سوال ﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اینها ﻫﻢ ﻣﯽ توانید پاسخ دهید؟
ﺷﯿﺦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎ ﯾﻨﺪ: اجازه دهید از امام زمان علیه السلام ﺑﭙﺮﺳﻢ. ﺑﻌﺪ دعایی خواند و توسل به ائمه طاهرین (ع) کرد  ﻭ ﭘﺎﺳﺦ را کامل تر از آنچه ﮐﻪ آن استاد می دانست ﮔﻔت !

منبع: منتخبی از کتاب کتاب کیمیای محبت- ص 16

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
5 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها