مجتهدی که از مردم میخواست به بند کفش او احترام بگذارند!

روزی یکی از عاشقان عبا عبدالله الحسین(ع) برای عیادت مرحوم علامه امینی که در منزل شخصی ایشان در پیچ شمیران بستری بود می رود.

علامه امینی سخت مریض بود و به پشت خوابیده بود.

آن شخص ضمن احوالپرسی و صحبت از آقا سوال کرده بود:

اگر انسان به حضرت عباس(ع) علاقه و محبت نداشته باشد آیا به ایمان او لطمه میخورد؟ و اساسا محبت به ابوالفضل العباس (ع) جزئی از ایمان است؟

ناگهان علامه امینی رنگ صورتش متغیر شد و با آن حال مریضی بلند شدند و نشستند و گفتند:

حضرت ابوالفضل که سهل است، اگر به بند کفش من که نوکر ابوالفضل هستم علاقه و محبت نداشته باشید بخدای کعبه قسم در آتش جهنم خواهید سوخت!

کتاب معاد شناسی/ حسینی/ ج7/ص83

به اشتراک بگذارید: